תקנון

האתר אוסר ולא אחראי על הורדת שירים עם זכויות יוצרים.

איכות השיר היא לא תמיד הכי איכותית ולכן אנו לא לוקחים אחריות ולא מתחייבים שתהיה איכות ממוצעת או גבוהה, מאחר וזה תלוי בגורם צד שלישי.

השירות פועל בעזרת צד שלישי בשם 'ycapi.org', ולא קשור אליו או לבעליו בשום דרך.